Cursus Psychiatrie in de familie

Cursus Psychiatrie in de familie

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de achtergrond van psychiatrische problemen, behandelmogelijkheden, en vooral aan de gevolgen van iemands psychiatrische problematiek voor de directe naasten. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen aan de hand van de thema’s die worden behandeld.
De cursus is geen therapiegroep of lotgenotengroep. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Psychiatrische problemen in gezin of relatie
• Balans tussen draagkracht en draaglast
• De rol van de deelnemer als mantelzorger nader bekeken
• Communicatie en grenzen stellen
• Methoden om problemen op te lossen
• Zorgen voor uzelf

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van 2,5 uur. Enkele weken na afloop is er een terugkombijeenkomst.
Wordt u naasten niet behandeld binnen een polikliniek of kliniek van Yulius (Specialistische GGZ) of in het zorgpad chronisch van Indigo ZHZ dan zijn de kosten € 230,-

Geldig van 1 juni 2017 t/m 31 december 2019

Voordat u deze dienst kunt bestellen of een hiervoor offerte kunt aanvragen, dient u eerst in te loggen, klik hier om in te loggen.

Is het saldo op uw pas niet voldoende om een dienst te kunnen bestellen, dan bieden we u eenmaal de mogelijkheid om het tegoed op uw pas met iDEAL op te waarderen met een bedrag dat nodig is om de dienst te kunnen bestellen. Bijvoorbeeld; u heeft op de pas nog een tegoed van € 15,- en u wilt graag nog een dienst bestellen maar die kost € 40,-, dan kunt u via iDEAL het tegoed op de pas verhogen met € 25,-. Deze functie kunt u maar één keer gebruiken.


Zorgaanbieder

Hellingen 21
3311 GZ Dordrecht
088-4050607
www.indigo.nl