De Ondersteuningsboulevard is een kleinschalig ondersteuningsproject die mensen met een beperking een zinvolle dagbesteding, (thuis)ondersteuning of logeren wil aanbieden. Wanneer u zorg draagt voor een kind met een beperking, kunt u hier terecht voor een ochtend, middag of hele dag zinvolle dagbesteding voor het kind.