Schrijf je in als mantelzorger en ontvang de mantelzorgpas

U komt in aanmerking voor de Vivera mantelzorgpas wanneer u minimaal 8 uur per week aan zorg verleend aan een partner, familielid, naaste of vriend voor een periode langer dan 3 maanden. Wanneer u zich inschrijft als mantelzorger ontvangt u de Vivera mantelzorgpas met een tegoed van € 75.- thuis gestuurd. Daarnaast wordt u geregistreerd bij MEE Drechtsteden, partner van de gemeente Zwijndrecht. Via MEE ontvangt u actuele informatie over mantelzorgondersteuning en activiteiten. De pas kunt u besteden bij onze partners. Het tegoed is geldig t/m 31 december 2020. Voor meer informatie, zie hier de voorwaarden.

Hoe werkt de mantelzorgpas?

 • Schrijf je hier in voor de Mantelzorgpas.

  Schrijf je in bij Vivera als mantelzorger en vraag de mantelzorgpas aan.

 • De aanvraag wordt verwerkt

  Vivera controleert de aanvraag aan de hand van de criteria. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je de pas!

 • Activeer de pas

  Als je de pas hebt binnengekregen kun je de pas hier activeren.

 • Kies een dienst of bekijk waar je de pas kunt besteden

  Bekijk hier waar je de pas kunt besteden!

Persoonsgegevens mantelzorger
Voor wie zorgt u?

 • partner
 • kind
 • ouder
 • broer/zus
 • vriend(in)/buur
 • anders, namelijk..

Waar verstrekt u de zorg?

 • in een thuissituatie
 • in een instelling, namelijk..

Sinds wanneer geeft u de mantelzorg? (maand en jaar)


Hoeveel uur per week verleent u mantelzorg? ( denk hierbij aan praktische taken maar ook het vele ”werk”’ in uw hoofd wat u verzet. Zie hiervoor ook de toelichting)


Kunt u kort aangeven wat u wekelijks doet voor de mantelzorgontvanger? (Het kan meer inzicht geven wanneer u nagaat wat u dagelijks doet voor de mantelzorgontvanger)

 • woont samen
 • persoonlijke verzorging
 • boodschappen en/ of huishoudelijke ondersteuning
 • gezelschap
 • anders, namelijk..

Bevestiging aanvraag mantelzorgpas

 • * De mantelzorgpas is bestemd voor:
  • Iemand, een mantelzorger, die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorg verleent aan een familielid, vriend of iemand anders in de directe omgeving; het gaat daarbij om het geven van zorg, begeleiding, toezicht en/of (zware) emotionele belasting.
  • Het gaat daarbij om onbetaalde zorg en om niet gebruikelijke zorg (nb. de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze al leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden).
  • De mantelzorger mag buiten Zwijndrecht wonen; degene die zorg nodig heeft, moet een inwoner zijn van de gemeente Zwijndrecht.
  • Per huisadres wordt één mantelzorgpas verstrekt, al wonen er meerdere mantelzorgers op één adres. Er kan één mantelzorgpas per mantelzorger aangevraagd worden, ook al helpt die mantelzorger meerdere zorgontvangers. Dat geldt ook als 2 mantelzorgers op hetzelfde adres wonen en een ieder voor iemand anders mantelzorger is.
 • Bij twijfel kunt u contact opnemen met de Vivera wijkteams (078 – 770 87 87)
 • De gemeente toetst uw aanvraag aan de genoemde criteria.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd steekproefsgewijs te controleren of de mantelzorgpas rechtmatig is verstrekt.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u per email de inloggegevens voor het gebruik van de mantelzorgpas. U ontvangt dan ook informatie hoe en bij wie u het tegoed op de mantelzorgpas kunt besteden. De mantelzorgpas wordt per brief toegezonden.
 • Vanaf 1 januari 2020 kunt u het tegoed besteden tot en met 31 december 2020.
 • Gemeente Zwijndrecht distantieert zich van de prijsstelling door de aanbieders. Bij vragen kunt u direct contact opnemen met de desbetreffende aanbieder.